Page 1 of 1

Lielāis Orientēšanās Brauciens - Divas dienas Latgalē

Posted: 20 Jun 21:21, 2009
by Kleo_rezekne
Sākusies reģistrācija nākamajam Lielās Orientēšanās Braucienam - Divas dienas Latgalē. Jau pēc nosaukuma var saprast divas lietas: iepazīsiet Latgali un nakšņosiet kādā Latgales sētā.

Arī šoreiz būs gan braukšana, gan papilduzdevumi, gan kāju izlocīšana un atrakcijas.

info: http://www.i-rezekne.lv/?page=4&p2=read&id=2981&lang=lv